Известие Правила на играта

Дискусията в/ъв "Основни правила" е започната от ARTHEMIS на 9.11.16.

Скъпи форум потребители,

Ако вие искате да се включите активно във форума и да участвате в дискусиите, или искате да започнете своя собствена тема, първо ще трябва да влезете в играта. Моля, регистрирайте се, ако нямате собствен акаунт. Ние очакваме с нетърпение следващото ви посещение във форума! Играйте тук
 1. ARTHEMIS

  ARTHEMIS Global Team Leader Team Farmerama BG Team Farmerama BG

  1. Регистрация

  С регистрацията си в някоя от нашите игри играчът приема нашите Общи условия за ползване, които са предоставени на уеб страницата на съответната игра, както и във всички други правила, свързани с тази игра (правила за форума, допълнителни правила за чат и др.).

  2. Използване на програмни грешки, грешки в играта, експлойти

  Използването на програмни грешки е забранено. Тези, които се възползват от подобни грешки, трябва да имат предвид, че нечестно придобитите бонуси или предимства ще бъдат премахвани от акаунтите за играта. В определени случаи администраторите на играта могат също така да блокират акаунт за определен период от време или за постоянно.

  Ако открие грешки в играта, играчът трябва незабавно да уведоми администраторите на играта (Съпорт), като предпочитаният начин за това е чрез изпращане на имейл до Съпорта чрез формуляра за връзка на съответната игра. Информацията за програмни грешки и пропуски в сигурността (експлойти), които могат да доведат до придобиване на бонуси и предимства, може да бъде изпращани само чрез формуляра за връзка.
  По този начин се защитава акаунта ви.

  3. Забранени помощни програми и автоматизирани процеси

  Нашите игри могат да бъдат играни само в конвенционален браузър в оригиналната му, непроменена форма или в клиентска програма, специално разработена за играта. Използването на неупълномощени помощни програми, ботове, скриптове и макроси, както и всякакви други приложения, използвани за автоматизиране на процеса на играта или за оказване на влияние върху дизайна и механиките на програмата на играта, е изрично забранено и може да доведе до блокиране на акаунта. Разрешава се използването на браузъри за мобилни устройства (смартфони/таблети) с поддръжка на Flash, като например Puffin.

  3.1 Използване на прокси и услуги за анонимизиране

  За счетоводни цели трябва да сме в състояние да свързваме плащанията на играча с физическото му местоположение. Използването на анонимизирани данни (напр. проксита) или други методи, които по време на процедурата за плащане укриват информацията за местожителството или обичайното му място на пребиваване, са строго забранени. Ако даден потребител не е сигурен дали е свързан с правилното местоположение, той трябва да отвори страницата за плащания и да провери какво знаме е показано там.

  [​IMG]

  Ако например е показано знамето на САЩ, а играчът се намира в Германия и използва начин на плащане за Германия, той може да се свърже със Съпорта, за да бъде променена информацията в акаунта му.

  Това правило обаче не важи за браузъри или доставчици, които използват технология за отдалечено изпълняване на Flash под оперативни системи или прокси сървъри, които не са съвместими с Flash, с цел намаляване на преноса на данни. (напр. Opera, Puffin, Photon и др.)


  4. Собствено облагодетелстване: Пушинг/мултиакаунтинг

  4.1 Пушинг

  Пушингът е строго забранен в някои игри на Bigpoint. Под пушинг се разбира взаимодействието на два или повече акаунта с цел да се постигне предимство от какъвто и да било характер най-малкото при един от тези акаунти.

  Във Farmerama е забранено само облагодетелстването на собствения или друг акаунт чрез използване на неупълномощени методи, скриптове, софтуер.

  Всички взаимодействия между акаунтите на един или повече играчи, които се извършват ръчно, не се считат за пушинг, поради което са разрешени.

  4.2 Мултиакаунтинг

  Под мултиакаунтинг се разбира използването на няколко акаунта в игра от един и същ играч. Това се допуска само ако администраторите на играта изрично потвърдят, че това е разрешено за конкретната игра.
  Във Farmerama разрешаваме мултиакаунтинг само ако акаунтите не са били създадени/не са били използвани със скриптове или програми.

  5. Правила на поведение в общността

  5.1 Начин на общуване

  Вярваме, че всеки един трябва да се държи почтително и по подходящ начин в нашите игри, както и във всички свързани канали за комуникация (напр. форуми, системи за съобщения в играта, социални мрежи, формуляри за връзка със Съпорта). Очакваме от всички играчи, както и от нашия персонал (модератори, администратори, екип за поддръжка и мениджъри на общността) да поддържат и демонстрират почтително общуване в рамките на общността.

  При определени обстоятелства важат някои правила за отделните канали на комуникация. Всички членове на общността са длъжни да познават тези правила и да ги спазват: правилата за форума (включително кодексът на поведение във форума и на игралното поле) се съдържат на видно място във форума.

  Забранява се използването на обиди, непристоен език, заплахи, както и неуместното поведение и спамът в каквото и да било форма. Забранява се съдържание, което с порнографски, политически, расистки или друг незаконен характер, както и разпространяването на връзки към страници с такова съдържание. Това се отнася също така и за всички канали за комуникация, предоставяни от Bigpoint GmbH (форуми, системи за съобщения в играта, социални мрежи, формуляри за връзка със Съпорта).

  5.2 Заплахи в реалния живот или изнудване

  Ще преследваме сурово всяка една заплаха в реалния живот или всеки един случай на изнудване. Всяка една заплаха в реалния живот или всяко едно изнудване водят до незабавно прогонване от една или всички игри/зони на действие на Bigpoint GmbH. Всяко действие с изричното намерение за опит за проследяване на хора или играчи с цел нанасяне на вреда или щета на тях или на трети страни ще бъде считано за заплаха в реалния живот веднага след като бъде извършено (във форуми, системи за съобщения в играта, социални мрежи, формуляри за връзка със Съпорта).
  Ако получите такова известие от други играчи, не изтривайте това съобщение. Вместо това незабавно информирайте Съпорта. Можете да се свържете със Съпорта чрез следния бутон:

  [​IMG]

  6. Данни за акаунта и сигурност на акаунта

  Запазването на поверителността на всички данни за достъп (данни за вход, парола и др.) е отговорност на играча. Не се разрешава разкриването на тази информация пред други лица. Всички данни за достъп и тези за акаунта, които не са обществено достояние, трябва да бъдат пазени в тайна, за да се избегне злоупотреба. Това задължение за запазване на тайната се отнася не само спрямо непознати, но също така например и по отношение на приятели, роднини и други играчи. В случаите на непълнолетни играчи родителите или законните настойници имат право на достъп до данните за вход само за целите на контрола.

  Играчът носи лична отговорност за използването и защитата на своя акаунт за играта. Нито един служител на Bigpoint или упълномощен член от Съпорта на Bigpoint няма да поиска от играча пълна информация за данните му за достъп. Няма да бъде поемана отговорност за щети, причинени поради небрежност. Това важи за достъпа до акаунта за играта, до всеки потенциален акаунт за портала, който може да бъде създаден на адрес http://bigpoint.com, както и за имейл адреса или адресите, свързани с акаунт за игра и до които може да се изпращат данни за достъп при необходимост. Допълнителна информация може да бъде намерена в Общите условия за ползване, точка 9.3.2

  Моля, отбележете, че допълнителна информация за сигурността на акаунтите може да бъде намерена в често задаваните въпроси във форумите, както и в съобщението за сигурност на данните, показвано в играта.

  6.1. Акаунти за продажба, търговия и/или подаръци

  Потребителят няма право да използва акаунта си за търговски цели, като например продажба на акаунт или прехвърлянето му към трета страна за други цели. Също така се забранява приемането на акаунти от трети страни (без значение дали са били купени, наети, или подарени).

  6.2. Споделяне на акаунт

  Както е посочено в точка 6, всеки играч е длъжен да пази данните си за достъп (данни за вход, парола и др.) в тайна. С цел запазване на сигурността не се допуска споделянето на акаунт от няколко играчи. Bigpoint не носи отговорност за щети, евентуално възникнали от използването на акаунт от няколко лица.

  7. Потребителски имена

  С регистрацията си в някоя от нашите игри играчите се задължават с избор на подходящо потребителско име. Забраняват се потребителски имена, които са дискриминиращи въз основа на пол или са порнографски, политически, расистки или незаконни/обидни по какъвто и да било начин. Също така се забранява използването на потребителски имена, които са сходни с имената на модераторите, администраторите, мениджърите на общността и др.

  8. Обезщетение

  По принцип няма да бъдат предлагани обезщетения/компенсации за каквито и да било вреди, причинени на играч от програмни грешки или проблеми със сървъра. Съответните администратори на играта/Съпортът могат да вземат отделни решения за възможни обезщетения/компенсации. Ако даден играч използва програмна грешка/пропуск в сигурността, които съществуват в играта, (виж точка 2), няма да получи обезщетение от Съпорта за щетите, възникнали в резултат от това. В определени случаи администраторите на играта могат също така да блокират акаунта.

  9. Нарушение на горепосочените правила

  В зависимост от степента на сериозност на нарушението, както и от отправяните преди това предупреждения, мерките срещу нарушаването на правилата могат да бъдат от временно прекратяване на достъпа до играта до постоянно прогонване от играта (изтриване на акаунта). Администраторите на играта си запазват правото да вземат решение относно наказанието за нарушаване на правилата. За контакт в подобни случаи играчите трябва да се обръщат към Съпорта или администратора, отговарящ за прекратяване на акаунтите.
  10. Общи услови за ползване

  Тези правила са продължение на съществуващите Общи условия за ползване и като такива трябва да бъдат спазвани по същия начин. Валидните Общи условия за ползване могат да бъдат преглеждани на адрес http://www.bigpoint.com, както и на началните страници на нашите игри. Ако конкретни ситуации/случаи не са разгледани изрично в правилата на играта, администраторите на играта си запазват правото да вземат решение въз основа на Общите условия за ползване.

  11. Промяна на правилата

  Bigpoint GmbH си запазва правото да променя правилата на играта по всяко време. В случай че определени условия от тези правила станат невалидни или неприложими, това няма да окаже влияние върху валидността на останалите правила като цяло.​
   
  .kakasisi., krassimira и stefi56 харесват това.